fbpx
  1. Bendrosios sąlygos
  2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
  3. Prekių kaina ir apmokėjimas už prekes
  4. Pristatymas
  5. Grąžinimas ir garantijos
  6. Klientų aptarnavimas
  7. Prieinamumas.Apribojimai ir uždraudimai
  8. Šalių atsakomybė
  9. Nuolaidos ir akcijos
  10. Baigiamosios sąlygos 
1. BENDROSIOS SĄLYGOS
1.1. Šiame dokumente (toliau – Taisyklės) nurodytos abipusės Pardavėjo ir Pirkėjo (Kliento) teisės, pareigos ir atsakomybė, susijusios su prekių pirkimu internetu iš Ms. Mermaid internetinės parduotuvės – www.msmermaid.eu(toliau – Parduotuvė). Taisyklės yra teisiškai privalomas dokumentas. Pirkėjui nusprendus įsigyti prekes iš Parduotuvės ir įvykdžius Taisyklėse numatytus reikalavimus, taisyklės tampa pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
1.2. Naudojantis Parduotuve, įskaitant prieigą prie joje esančių prekių ir jų pirkimą, taikomi žemiau nurodyti terminai ir sąlygos. Čia aprašyti terminai ir sąlygos gali bet kada keistis be perspėjimo. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su Taisyklių pakeitimais.
1.3. Kadangi mes neprekiaujame eBay ar kituose aukcionus rengiančiuose tinklalapiuose, todėl negalime patikrinti jokio Ms. Mermaid vardu per atitinkamas rinkas parduodamo produkto autentiškumo ar kokybės.
1.4. Šalys ir kontaktinė informacija:
1.4.1. Pardavėjas:
UAB „Ms.Mermaid“
įmonės kodas: 304924271,
PVM mokėtojo kodas: LT100011942218,
L. Zamenhofo g. 10-1, Kaunas,
telefonas: +370 611 22 213 (Agnė Misevičienė),
AB „SwedBank“ LT 5173 00010156434336,
el. paštas: info@msmermaid.eu
1.4.2. Pirkėjas (Klientas) – asmuo, apsilankantis tinklalapyje kaip potencialus ar grįžtantis klientas.
1.5. Toliau „mes/mums“ reikš Pardavėją kaip prekių ir paslaugų savininką, o „Jūs“ – Pirkėją.
1.6. Toliau Taisyklėse sąvoka „prekės“ apima bet kokias prekes, kurios parduodamos Parduotuvėje.
1.7. Taisyklėse „darbo dienoms“ nepriskiriami savaitgaliai ar oficialios nedarbo dienos.
1.8. Pirkėjas prekes Parduotuvėje gali įsigyti tik susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis. Pirkėjas su Taisyklėmis turi susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Kai Pirkėjas nepritaria Taisyklėms (ar daliai jų), jis negali užsakyti prekių. Jei Pirkėjas atlieka užsakymus Parduotuvėje, laikoma, kad jis perskaitė Taisykles, jas suprato ir su jomis sutiko bei įsipareigojo jų laikytis.
1.9. Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių̨, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
2. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
2.1. Parduotuvėje įsigyti prekes Pirkėjas gali:
2.1.1. Užsiregistruodamas Parduotuvėje – įvesdamas registracijos formoje prašomus nurodyti būtinus duomenis ir sukurdamas Pirkėjo paskyrą.
2.1.2. Nesiregistruodamas Parduotuvėje – kaip neregistruotas Pirkėjas, atlikdamas Parduotuvėje nurodytus veiksmus, reikalingus prekių įsigijimui, tačiau nesukurdamas Pirkėjo paskyros Parduotuvėje.
2.2. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, pateikia būtinus užsakymui duomenis, susipažįsta su Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“, atlieka išankstinį mokėjimą, ir Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, atsiųsdamas patvirtinimo pranešimą (el. paštu).
2.3. Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas užsakymas, apmokėjimas ir pan. Po sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui pranešimus, susijusius su sudarytos sutarties vykdymu (pavyzdžiui informaciją, kad Pirkėjo užsakymas yra paruoštas išsiuntimui, sąskaitas ir pan.).
2.4. Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui. Sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje, Pardavėjo pasirinktu būdu.
2.5. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes.
2.6. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, pavyzdžiui, Pirkėjas nurodo prekių pristatymo adresą ten kur Pardavėjas nevykdo prekių pristatymo, Pirkėjas nenurodo prekių pristatymo adreso, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis, Pirkėjas, Pardavėjo nuomone, atlieka didmeninius pirkimus ir/ ar dėl kitų priežasčių, kurios individualiai nurodomos Pirkėjui.
2.7. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS UŽ PREKES
3.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir/ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Jei Pirkėjas nesutinka su prekės kaina, nurodyta Parduotuvėje/ užsakyme, jis negali tęsti prekių užsakymo.
3.2. Prekių pristatymas ir kitos Pardavėjo siūlomos papildomos paslaugos (jei tokios siūlomos) yra mokamos ir jų kaina nėra įskaičiuota į prekių kainą. Pristatymo mokestis apskaičiuojamas priklausomai nuo to, į kokią šalį prekės bus pristatomos, ir atsižvelgiant į viso užsakymo svorį. Prekių pristatymo ir papildomų paslaugų mokesčiai parodomi Pirkėjui prieš užsakymo pabaigoje, prieš atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama kartu su mokėjimu už prekes.
3.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes išankstiniu apmokėjimu, atlikdamas bankinį pavedimą, arba naudojant mokėjimų operatoriaus Paysera administruojamą mokėjimo infrastruktūrą. Pirkėjas gali būti nukreiptas į mokėjimų operatoriaus puslapį bei jo prašoma suvesti mokėjimui reikalingus duomenis. Pardavėjas tokių atveju negauna ir nerenka jokių Pirkėjo suvestų duomenų ir yra tik informuojamas apie Pirkėjo mokėjimo faktą (mokėtojas, suma, data ir pan.). Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai finansų, kredito, mokėjimo įstaiga ar mokėjimųoperatorius Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai.
3.4. Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie Pirkėjo mokėjimą. Jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 24 valandas, tai toks užsakymas laikomas atšauktu.
3.5. Pardavėjo Pirkėjui išrašytose sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. PVM sąskaita faktūra, Pardavėjo nuožiūra, Pirkėjui pateikiama jo nurodytu el. pašto adresu arba įteikiama Pirkėjui pristačius prekes.
4. PRISTATYMAS
4.1. Prekės pristatomos Lietuvoje, taip pat galimas pristatymas už Lietuvos ribų, jei konkreti valstybė netaiko Pirkėjo siūlomų prekių pristatymo į ją teisinių ribojimų.
4.2. Prekės gali būti pristatytos per kurjerius (UAB „Venipak, UAB „DPD) arba siunčiant paštu (per AB „Lietuvos paštas“). Pristatymo būdų pasirinkimas gali skirtis, atsižvelgiant į vietovę, kurioje Pirkėjas pageidauja gauti prekę ir prekės pobūdį (Lietuvoje prekės pristatomos per kurjerių tarnybas, o į kitas šalis – paštu).
4.3. Pardavėjas stengiasi perduoti kurjeriui arba pašto skyriui Pirkėjo užsakytas prekes per 14 darbo dienų nuo prekių apmokėjimo. Apie tikslią prekių pristatymo ar atsiėmimo datą ir laiką el. paštu ir /ar telefonu Pirkėją informuoja prekes pristatantis kurjeris, o siunčiant paštu į kitą valstybę – Pardavėjas. Jei dėl svarbių priežasčių (ekstremalios situacijos, karantino, ekstremalių oro sąlygų ar panašių priežasčių) prekės pristatymas vėluoja, Pardavėjas ar kurjeris nedelsiant susisiekia su Pirkėju ir suderina prekių pristatymo klausimus.
4.4. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užsakyme nurodyti prekes priimančio asmens kontaktus. Perduodant prekes Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos bei perduotos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4.5. Jeigu sutartu pristatymo laiku Pirkėjo nėra jo nurodytu adresu, prekės laikomos nepristatytomis dėl Pirkėjo kaltės. Tokios prekės grąžinamos Pardavėjui ir Pardavėjas su Pirkėju sutaria kitą pristatymo datą. Jei Pirkėjas neatsiima pristatytos prekės ir nepavyksta susisiekti ar suderinti su Pirkėju kitos pristatymo datos 3 (tris) kartus nuo Pirkėjui nurodytos prekių pristatymo datos, prekės grąžinamos Pardavėjui ir laikoma, kad pirkimo – pardavimo sutartis pasibaigė. Tokiu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą.
4.6. Jeigu Pirkėjas pateikė netikslią informaciją ar neteisingą adresą, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti Pardavėjui visas su tuo susijusias išlaidas, atsiradusias dėl pristatymo ir t.t.
4.7. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose arba informuoti Pardavėją el. paštu. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.
4.8. Nustačius prekių kokybės, kiekio ir/ ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas gali nepriimti tokios prekės arba nedelsiant ją grąžinti. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti pristatymo patvirtinime ir/ ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose arba informuoti Pardavėją el. paštu.
4.9. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai, išskyrus tuos atvejus, kai pažeidimų ar neatitikimų iš karto nebuvo galima pastebėti.
4.10. Prekė laikoma perduota Pirkėjui Prekę pristačius Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar sąskaitoje – faktūroje, ar kitame prekių pristatymo dokumente.
4.11. Jei prekės nepristatomos laiku, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas negali reikšti Pardavėjui reikalavimų dėl prekių pavėluoto pristatymo.
4.12. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jei prekės Pirkėjui nėra pateikiamos ar pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Pardavėjui dėl tokių priežasčių grąžinta prekė nebus pakartotinai siunčiama Pirkėjui iki Pirkėjas neapmokės papildomų pristatymo išlaidų.
5. GRĄŽINIMAS IR GARANTIJOS
5.1. Visos prekės prieš išsiuntimą Pirkėjui yra kruopščiai patikrinamos ir saugiai supakuojamos, kad Pirkėją pasiektų aukščiausios kokybės, atitinkamai laikoma, kad Pardavėjas Pirkėjui išsiunčia kokybiškas prekes.
5.2. Pirkėjas – vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasčiųper 14 (keturiolika) dienų nuo to laiko kai Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo (išskyrus vežėją) gauna prekę, arba  jeigu Pirkėjas-vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo paskutinės prekės pristatymo (gavimo dienos), arba jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo paskutinės partijos ar dalies pristatymo (gavimo) atsisakyti nuotolinės elektroninių ryšių priemonėmis, ne prekybos vietoje sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų, tiek ir dalies prekių atžvilgiu. Taisyklių 5.2. – 5.7 punktuose nurodytos sąlygos yra taikomos, kai prekes grąžina Pirkėjas – vartotojas.
5.3. Pirkėjo – vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytoms sutartims.
5.4. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, Pirkėjas privalo Pardavėjui el. paštu info@msmermaid.eu, pranešti apie savo sprendimą pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą, taip pat pateikti prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus (sąskaita – faktūra, kvitas ir pan.). Kad būtų laikomasi atsisakymo termino pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.
5.5. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tokio pranešimo pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui.
5.6. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas, po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, Pirkėjui nurodo kitaip. Pardavėjas neatlygina Pirkėjui išlaidų, atsiradusių dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu pigiausias įprastinis ir saugus prekių grąžinimo būdas.
5.7. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant ir pristatymo išlaidas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Toks gražinimas atliekamas ne vėliau negu po 14 (keturiolikos) dienų nuo tos dienos, kurią Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą. Pinigai Pirkėjui grąžinami pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
5.8. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygas, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, informacijos apie prekės išsiuntimą nepateikimo, sąskaitos nenurodymo, netikslių duomenų ar pan.).
5.9. Grąžinant prekes Pirkėjas turi laikytis Taisyklių 5.13. punkte numatytų sąlygų. Taip pat pabrėžtina, jog visos prekės turi būti grąžinamos su autentiškomisnenuimtomis etiketėmis, neatidarytais apsauginiais maišeliais ar įmautėmis, nebent maišelio ar įmautės atidarymas yra neišvengiamai būtinas prekei apžiūrėti, ar nenuplėštomis apsauginėmis plėvelėmis, ir originalia, nesugadinta pakuote, jos negali būti dėvėtos ar kitaip naudotos, prie jų turi būti visi kartu sukomplektuoti priedai.
5.10. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
5.11. Kai prekė yra nekokybiška, Pirkėjas gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nekokybiškos prekės grąžinamos Pardavėjo sąskaita.
5.12. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
5.12.1. Prekė turi būti grąžinama su originalia pakuote, nes pakuotė yra prekės komplektacijos dalis;
5.12.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
5.12.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, tai yra nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, neišpakuoti apsauginiai maišeliai, įmautės, pakuotės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
5.12.4. Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
5.12.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią sąskaitą faktūrą ar kvitą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą.
5.13. Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir/ ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.
5.14. Prieš grąžindamas ar keisdamas prekes Pirkėjas susisiekia su Pardavėju žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas.
5.15. Pirkėjas grąžina prekes savo sąskaita. Su prekių pakeitimu susijusias išlaidas turi padengti Pirkėjas. Banko išlaidas, susijusias su grąžinimu į Pirkėjo banko sąskaitą, jeigu prekės grąžinamos, turi padengti Pirkėjas. Bet jeigu gavę grąžinamas prekes mes manome, kad jose yra defektų, mes padengsime pašto išlaidas, kai nagrinėsime jūsų naujos prekės grąžinimą. Vis dėlto mes galime prisiimti atsakomybę tik gavę prekę ir patvirtinę problemą.
5.16. Prekes prašome grąžinti adresu:

UAB Ms.Mermaid

L. Zamenhofo g. 10-1,

Kaunas, LT-44287.

+37061122213

5.17. Jei parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų – vartotojų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 2 (dvejų) metų prekių kokybės garantija. Pirkėjams ne vartotojams taikoma garantija pagal gamintojo nustatytas sąlygas.
6. KLIENTŲ APTARNAVIMAS
6.1. Jeigu turite klausimų, komentarų ar skundų, susijusių su savo pirkiniu ar jo grąžinimu, prašome susisiekti su mumis el. paštu: info@msmermaid.eu arba tel. Nr. +370 611 22 213 (kreiptis į Agnę Misevičienę).
6.2. Mes stengsimės kuo greičiau atsakyti į jūsų klausimus ir išspręsti iškilusias problemas.
7. PRIEINAMUMAS. APRIBOJIMAI IR UŽDRAUDIMAI
7.1. Mūsų politika yra visada suteikti Parduotuvės tinklapyjekuo daugiau įmanomos informacijos. Nors mes darome viską, kas įmanoma, kad tai užtikrintume, negalime to visada garantuoti, todėl prašome, kad jeigu rodomas tinklalapis neatitinka jūsų poreikių ar aptinkate puslapių arba jungčių, kurie nenuveda jūsų ten, kur tikėjotės, informuoti mus, kad galėtume tinkamai juos pataisyti. Žinoma, mes rekomenduojame jums atnaujinti savo naršyklę į naujausią versiją.
7.2. Naudodamasis Parduotuve Pirkėjas įsipareigoja:
7.2.1. Pateikti teisingus registracijos, ar prekių pristatymui reikalingus duomenis, saugoti registracijos duomenų slaptumą, nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo registracijos duomenys, ar Pirkėjo duomenys, reikalingi prekių pristatymui ir sutarties vykdymui;
7.2.2. Neperduoti tretiesiems asmenims prekės užsakymo numerio, užsakymo dokumentų ar kitų duomenų, kurie leistų trečiajam asmeniui be Pirkėjo žinios ir sutikimo atsiimti prekes už Pirkėją;
7.2.3. Nenaudoti Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve;
7.2.4. Nenaudoti parduotuvės nusikalstamoms ar neteisėtoms veikoms vykdyti, taip pat bet kokiais kitais būdais, kurie gali pažeisti Pardavėjo ir/ ar trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus;
7.2.5. Nekopijuoti, nepublikuoti ir nenaudoti jokio Parduotuvės turinio, vaizdų ir nuotraukų, kitų intelektinės nuosavybės objektų, prieš tai negavus išankstinio  raštiško Pardavėjo leidimo;
7.3. Vykdydamas veiklą Pardavėjas turi teisę:
7.3.1. Be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir/ ar pažeidžia savo pareigas. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;
7.3.2. Riboti ar uždrausti didmeninius pirkimus. Didmeniniais pirkimais Pardavėjo nuožiūra gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai, prekės užsakinėjamos neįprastai dažnai, taip pat vadovaujantis kitais kriterijais, leidžiančiais Pardavėjui manyti, kad prekės užsakomos ne vartojimo tikslais;
7.3.3. Laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą ir t.t. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;
7.3.4. Bet kada pašalinti bet kokią Pirkėjo paskyrą, jeigu įtaria prieš Parduotuvę, Pardavėją ar kitus pirkėjus nukreiptas piktavališkas atakas arba mano, kad Pirkėjas pažeidinėja šias Taisykles, įskaitant tiesioginį pažeidimą ir netinkamą naudojimą.
7.4. Pardavėjas neprisiims atsakomybės už jokius nuostolius ar pažeidimus, atsirandančius dėl virtualios viruso ar kitos piktavališkos technologinės medžiagos atakos, po kurios užkrečiamas jūsų asmeninis kompiuteris, įskaitant specifines programas, duomenis ar kitą medžiagą, kurią jūs savanoriškai atsisiuntėte iš šio tinklalapio ar su juo susijusio tinklalapio.
8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8.1. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir/ar pirkimo–pardavimo sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.2. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, nebent teisės aktai numato kitaip.
8.3. Pardavėjas neatsako už pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir/ ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės, tokios kaip, pavyzdžiui, gaisras, valstybės institucijų veiksmai, ekstremalios padėties/ karantino paskelbimas, kariniai veiksmai ar pilietiniai neramumai, ataka prieš Parduotuvės ar kitas Pardavėjo naudojamas el. sistemas, įskaitant tas kurias valdo Pardavėjo paslaugų teikėjai, ir pan.). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (veną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį.
8.4. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų ar pirkimo duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių registracijos duomenų ar pirkimo duomenų ir/ ar laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
8.5. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų ar pirkimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi ar prekes arba paslaugas įsigyja trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui.
8.6. Pardavėjas atsako už Parduotuvės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.
8.7. Jei Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas neatsako už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9. NUOLAIDOS IR AKCIJOS
9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti akcijas, taikyti nuolaidas Parduotuvėje, suteikti nuolaidų kodus ar nuolaidų kuponus.
9.2. Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas.
9.3. Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma. Tokiu atveju nuolaida ar dovana nėra atkuriama ir laikoma panaudota.
9.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento.
10. BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS
10.1. Parduotuvėje pateikiama informacija: Taisyklės, informacija apie Pardavėją, siūlomas prekes bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarka, Pardavėjo teikiamos prekės priežiūros paslaugos bei garantijos ir pan. laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
10.2. Taisyklėms ir pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, perleisti tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
10.4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai, pretenzijos ar ginčai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.5. Pirkėjas-vartotojas prašymą ir/ ar skundą dėl parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją.  Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.

Taisyklių atnaujinimo data: 2021-08-03